Открыть новую заявку

Пожалуйста, заполните форму для создания новой заявки.


Dane zgłaszającego

KLIENT : OSP/PSP/Starostwo/Gmina/Miasto


Категория заявки

Formularz zgłoszenia serwisowego

Proszę opisać zaistniały problem. W celu przyspieszenia realizacji proszę podać:
- operator oraz numer karty GSM zainstalowanej w DTG 53/DSP 62 (w przypadku zgłoszeń Jednoczesnego Alarmowania)
- nazwa OSP, Starostwo Powiatowe, Gmina/Miasto
- telefon kontaktowy

Перетащите файлы или выберите
Текст CAPTCHA:    Введите текст, показанный на рисунке.
 

Пожалуйста, подождите!

Пожалуйста подождите... это не займёт много времени!