Witamy w Centrum Obsługi Zgłoszeń [COZ]

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system biletów wsparcia. Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić postęp w udzielaniu wsparcia oraz odpowiedzi online. Dla Państwa wygody oferujemy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń. Aby przesłać numer zgłoszenia, niezbędny jest aktywny adres e-mail.Uwagi:
1. Zgłoszenie awarii/usterki w systemie digitexCZK/IP nie jest równoznaczne ze zleceniem naprawy i wymaga dodatkowych uzgodnień.
2. W przypadku naprawy gwarancyjnej prosimy o podanie w treści zgłoszenia numeru i daty karty gwarancyjnej urządzenia lub numeru i daty umowy serwisowej.
3. Wszelkie koszty wynikające z nieuzasadnionej interwencji lokalnej firmy serwisowe pokrywa zgłaszający.